Emmakoerier

De wijkvereniging publiceerde enkele malen per jaar het informatieblad ‘de Emmakoerier’. Leden van de wijkvereniging krijgen nog een maal de koerier in de bus. Vanaf 2017 zal de papieren koerier niet meer verschijnen. Deze website en onze Facebookpagina nemen de functie van de Koerier over. Wel zullen af en toe flyers worden verspreid.