Welkom in het Emmakwartier

de leukste wijk van Alkmaar

Een wijk om in te wonen, te werken en te leven.

De leukste wijk van Alkmaar, zo denken wij er tenminste over. En wij; dat zijn de bewoners van het Emmakwartier verenigd in de Wijkvereniging Emmakwartier. 

De Wijkvereniging houdt zich bezig met alles wat het wonen in het Emmakwartier beïnvloedt. Zaken als verkeer, veiligheid, parkeren, bouwen, groen maar ook evenementen. Woont u in het Emmakwartier dan verwelkomen we u graag als lid, want samen staan we sterker en kunnen we elkaar helpen.

 

Nieuwe Statuten

Het bestuur heeft de statuten van de wijkvereniging vernieuwd en stelt deze ter goedkeuring voor aan de jaarvergadering.

Concept Statuten Wijkvereniging Emmakwartier versie 1.1 2022

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: