Nieuws uit het Emmakwartier

19 mei rommelmarkt Emmakwartier

Op 19 mei van 9:00-14:00 is er weer rommelmarkt in het Emma kwartier. Verkoop je overbodige spullen of kom gezellig snuffelen. Er zit altijd wat leuks tussen. Om de wijk toegankelijk te houden voor de hulpdiensten is de rommelmarkt dit jaar alleen in de straten...

Voedselbankactie

Net als voorgaande jaren worden er in april plastic tassen rondgebracht om houdbare etenswaren voor de Voedselbank in te doen. Helaas is de voedselbank grotendeels afhankelijk van giften. De Wijkvereniging vindt het belang hiervan groot vandaar dat wij met deze...

Opzoomeractie

Nu in de meeste straten de herinrichtingswerkzaamheden zijn afgerond gaan we op zaterdag 13 april weer opzoomeren in het Emmakwartier. In de vernieuwde straten zijn de bomen aangeplant en de boomspiegels met vaste planten ingericht. Op zaterdag 13 april is de...

Straatvertegenwoordigers

Voor de Blekerslaan zijn we op zoek naar een nieuwe straatvertegenwoordiger. Martijn Hylkema heeft zijn taken vanwegeverhuizing uit de wijk neergelegd. Martijn bedankt voor je inzet en betrokkenheid. Als je de nieuwe straatvertegenwoordiger voor de Blekerslaan wil...

WERKGROEP VEILIGHEID

Naar aanleiding van klachten over het vaak asociale rijgedrag in met name de Van Everdingenstraat en de Costerstraat hebben we sinds kort een Werkgroep Veiligheid bestaande uit Wilma Sonnema uit de Costerstraat en Mylene Meijer uit de Van Everdingenstraat. Er is na...

Handige app: buiten beter

Voorheen konden we klachten over de staat van het groen en grijs (stoepen en straten) relatief eenvoudig kwijt bij de gemeente. Sinds kort is er een app voor de smartphone die het indienen van klachten over de staat van het groen en grijs heel makkelijk en...

Lief en leed

Op 19 december is Maas Boekel geboren op de Emmastraat 50. Welkom Maas! Op 22 januari is dhr. Van der Linden uit de Kennemerstraatwegop 95-jarige leeftijd overleden. Mevrouw Benit-Mosselman uit de Paul Krugerstraat heeft de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt,...