Actuele projecten

Kennemerstraatweg 21

Op het adres Kennemerstraatweg 21 was in het verleden De Raad voor de Kinderbescherming gevestigd. In 2019 is de locatie via de Rijksgebouwendienst verkocht aan twee investeerders.

Deze investeerders, Theo Eichholtz en Frans Ludwig uit Bloemendaal, willen de bebouwing omvormen tot 33 appartementen voor verhuur.

Het volume van de bebouwing zal niet gewijzigd worden. De appartementen zullen variëren van 40 tot 120m2.

Als wijkvereniging verwachten wij een verhoging van de verkeersdruk in de wijk, extra druk op de parkeervoorzieningen, overlast tijdens de verbouwing door bouwverkeer en mogelijke overlast door huurders.

Deze nadelige effecten van de ombouw willen wij tegengaan.

Parkeerbeleid

In het Emmakwartier wordt een hoge parkeerdruk ervaren. Onder andere door verdichting van de bebouwing, splitsing van woningen, ombouw van bedrijfspanden naar woningen en toenemend auto bezit stijgt de druk op het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

De wijkvereniging houdt contact met de gemeente om de parkeerdruk te beperken. Zijn er voor de Parkeernota 2022 van de Gemeente Alkmaar al afspraken gemaakt die in het Raadsoverleg in oktober 2021 hopelijk bekrachtigd zullen worden.

Verkeersveiligheid Costerstraat en Van Everdingenstraat

Door grote verkeersonveilige situaties en het constateren dat de gemiddelde snelheid veel hoger is dan 30KM per uur is er actie gemaakt met Stadswerk072.

 De straat ziet eruit als een 50 Km per uur straat en daarnaast zijn er onveilige situaties voor fietsers en personen te voet. Daarnaast word de staat gebruikt al sluipweg.  

Na inspreekavonden zijn er voor de Costerstraat tekeningen met aanpassingen gemaakt maar helaas is het project in de corona periode bij Stadswerk072 stilgelegd. We zijn momenteel druk bezig om het project weer vooruit te krijgen.

Speeltuintje Emmastraat – Costerstraat

In relatie met het nieuwbouw project “De Nieuwe Emma” is met de projectontwikkelaar en de gemeente Alkmaar afgesproken om de speeltuin op de hoek Emmastraat – Costerstraat te vergroten en te vernieuwen. Doel hiervan is het creëren van een aantrekkelijke speeltuin voor kinderen en jongeren.

De Gemeente Alkmaar wil dit project combineren met het verbeteren van de Costerstraat en de Van Everdingenstraat, dir project ligt echter stil sinds de coronaperiode.