Beste bewoners van het Emmakwartier,

Graag wil het bestuur van de wijkvereniging u informeren over wat de wijkvereniging doet voor de wijk maar ook wat zij niet doet. Het laatste ingegeven door de ervaring van het bestuur dat de wijkvereniging er lijkt te zijn voor al het bestaande-, vermoede- of nog te verwachten ongemak in de wijk m.b.t. het woon-, leefklimaat in de meest ruime zin.

Volgens artikel 3.2 van de statuten (13 feb. 1984) van Wijkvereniging Emmakwartier heeft de vereniging tot doel:

De leefbaarheid van de buurt te stimuleren en de belangen van de bewoners te behartigen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het stimuleren van de betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners bij hun woonomgeving
  • het beleggen van bijeenkomsten met betrekking tot de buurt
  • het verzorgen van publiciteit en informatieverstrekking aan de bewoners
  • het stimuleren van de inspraak en participatie van bewoners bij alle plannen die de buurt aangaan
  • het behouden en bevorderen van de woonfunctie van de buurt
  • het stimuleren van sociaal culturele activiteiten

 Eigenlijk is dit oude statuut gelet op de doelstellingen nog volledig up to date en springlevend. Het bestuur en de straatvertegenwoordigers staan voor de leefbaarheid, de betrokkenheid en de sociale samenhang van de wijk en doen dat vanuit de overtuiging dat de wijk er beter van wordt en dat we invloed hebben op gemeentelijk beleid als we ons maar laten horen en zien. Wijkvereniging Emmakwartier wordt gehoord en door de gemeente gezien als een voorbeeld naar andere wijken omdat het ons lukt om de destijds ingegeven organisatiestructuur (bestuur en straatvertegenwoordigers) overeind te houden. Vanuit die structuur hebben we door de jaren heen al veel bereikt en daar mogen we best een beetje trots op zijn. Koesteren dus, maar dat is soms lastig vooral als de druk op de vereniging te hoog wordt.

 Zelfinitiatief

Omdat de aanvoer van in de wijk spelende zaken de afgelopen tijd wel erg hoog was (ook voor kleine zaken) willen we de bewoners en leden oproepen tot betrokkenheid en zelfinitiatief. Scheefliggende trottoirtegels, woekerend onkruid of kleine criminaliteit kan zelf worden gemeld of afgewikkeld zonder tussenkomst van de vereniging. Meningsverschillen van buurtbewoners wellicht zelf opgelost etc. Telefoonnummers van gemeente en de wijkagent staan in de Emmakoerier.

 Participatie

Bestuur en straatvertegenwoordigers komen regelmatig bijeen en ontplooien activiteiten waar veel tijd mee gemoeid gaat. Het bomenplan in de Emmastraat bijvoorbeeld, of de bouwplannen van de Zusters Augustinessen in de van Everdingenstraat, vochtoverlast in de Toussaintstraat en de UMTS mast in de wijk vroegen de nodige aandacht. Ook de organisatie van het wijkfeest is al lang en breed in gang gezet maar drijft slechts op de inzet van een handvol vrijwilligers uit de wijk. Het is leuk en gezellig om te doen maar het wordt nog leuker als we het samen doen, als meer mensen bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Het moge duidelijk zijn dit is een oproep tot meer zelfinitiatief en participatie uit de wijk. Doe mee en investeer een klein beetje van uw tijd in onze prachtige wijk en actieve wijkvereniging. Heeft u er zin in gekregen? Meld u aan via bestuur@emmakwartier.nl Ook kunt u zich melden bij de overige bestuursleden en/of straatvertegenwoordigers.

 Namens Bestuur en straatvertegenwoordigers Emmakwartier

Wijkvereniging Emmakwartier
KVK-nummer:40635583
NL 63 RABO 0396 427 154