Nieuwsbrief Februari 2021

Nieuws uit het Emmakwartier

Beste wijkbewoners,

Op het moment van schrijven is onze wijk bedekt door een dik pak sneeuw en hopen we dat we binnenkort op de Singel kunnen schaatsen; wat zou dat mooi zijn. Ondertussen denken we ook al aan de zomer en hopen we dat activiteiten als het opzomeren, de rommelmarkt en natuurlijk het wijkfeest dit jaar weer kunnen plaatsvinden. Deze activiteiten zijn zo belangrijk voor de binding tussen de bewoners in onze wijk. Ook minder gezellige activiteiten hebben onze aandacht: verkeersmaatregelen, parkeerbeleid en bouwplannen blijven op de agenda staan en nu actueel is de verbouwing van het gebouw Kennemerstraatweg 21 (voorheen Raad van de Kinderbescherming) tot 33 appartementen. Wat doet dit met de drukte en sfeer van onze wijk? Wat is de invloed op de direct omwonenden? Komen er voldoende parkeerplaatsen bij? We houden er een scherp oog op.

HERINDELING COSTERSTRAAT – VAN EVERDINGENSTRAAT – SPEELPLAATS BIJ NIEUWE EMMA
Deze projecten zijn door de gemeente Alkmaar samengevoegd tot één project. Vanwege corona is het helaas niet mogelijk om een inspraakavond voor de bewoners te organiseren en dus wordt de startdatum van deze projecten uitgesteld. Het bestuur zal de gemeente vragen of er alvast 30 km aanduidingen in het wegdek en/of met borden kunnen worden aangebracht.

PARKEERBELEID
Het blijkt dat het parkeerbeleid voor het Emmakwartier afwijkt van de omringende wijken, daar kan zonder vergunning alleen met een dagkaart geparkeerd worden. Het aantal parkeerplaatsen voor het Noordwest ziekenhuis neemt af, ook na de verbouwing. Om overlast van parkeerders voor het Noordwest ziekenhuis te verminderen gaat het bestuur bij de Gemeente Alkmaar pleiten voor hetzelfde parkeerbeleid als in de ons omringende wijken. Dus parkeren voor vergunninghouders of met een dagkaart.

CONTRIBUTIE
Het bestuur is aangenaam verrast door de grote hoeveelheid overschrijvingen van de contributie voor 2020, ondanks de haperende QR code. Ook hebben velen de moeite genomen om de contributie bij de straatvertegenwoordigers af te geven. Hiervoor danken we u hartelijk en we hopen dat we dit jaar weer “normaal” de straatvertegenwoordiger langs kunnen laten komen voor het innen van de contributie. Mocht u nog niet betaald hebben maar wilt u dat toch graag doen,

hierbij nogmaals de gegevens: Wijkvereniging Emmakwartier Rabobank NL63RABO 039 0427 154 OVV vrijwillige contributie 2020

INGEZONDEN MEDEDELING
De lente komt eraan en daarmee is het sup-seizoen ook geopend. Suppen in je upje is soms wat saai en daarom ben ik op zoek naar mensen uit de buurt die het leuk zouden vinden om af en toe mee te varen. Je moet dan natuurlijk wel in het bezit zijn van een eigen supboard en peddel. Mocht je het leuk vinden kun je me mailen op lotteniekel@gmail.com (Costerstraat 10)

ACTIVITEITENKALENDER WIJKVERENIGING EMMAKWARTIER 2021

11 januari Bestuursvergadering

20 – 28 februari Voorjaarsvakantie
3 maart Bestuur- , straatvertegenwoordigersvergadering en ledenvergadering
17 april Opzomeren (onder voorbehoud van Corona maatregelen) 
03 mei Bestuursvergadering
11 mei Bestuur- en Straatvertegenwoordigersvergadering
16 mei Rommelmarkt (onder voorbehoud van Corona maatregelen) 
01 – 09 mei Voorjaarsvakantie
10 juli – 22 augustus Zomervakantie
11 september Wijkfeest (voorlopige datum en onder voorbehoud van Corona maatregelen)
10 -18 oktober Herfstvakantie
01 november Bestuursvergadering
10 november Bestuur- en Straatvertegenwoordigersvergadering
18 december Kerstborrel (onder voorbehoud Corona maatregelen)

JAARVERGADERING

De jaarvergadering en de aansluitende straatvertegenwoordigers vergadering zal plaatsvinden op 17 februari as. om 20.30 via een Zoom-meeting. Om deze online-vergadering bij te wonen kunt u een mailtje sturen naar: bestuur@emmakwartier.nl. Na aanmelding mailen wij de link voor het bijwonen van de jaarvergadering, u bent van harte welkom. Eén van de agendapunten is de verkiezing van het bestuur van de wijkvereniging. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie?

Stuur een mail naar bestuur@emmakwartier.nl. om kenbaar te maken welke functie u in het bestuur wilt vervullen. Het huidige bestuur stelt zich weer herkiesbaar.

 

STRAATVERTEGENWOORDIGERS
Blekerslaan: Yvonne van de Berg
Costerstraat: Wilma Sonnema / Wim Siemerink Costerstraat 11 / 9
Elisabethtuinen: Vacant
Emmastraat v.a. nr. 89: Esther Haitink, Emmastraat 83
Emmastraat t/m nr. 87: Alfons Zeinstra, Emmastraat 63
Hofdijkstraat: Jeroen Teitsma, Hofdijkstraat 3
Julianastraat: Marlon Smit / Sanne Kruijer Julianastraat 24 / 27
Kennemerstraatweg: Lien van den Berg, Kennemerstraatweg 47
Nieuwlandersingel: Ron Koppies, Nieuwlandersingel 49
Paul Krugerstraat: Corrine Groot, Paul Krugerstraat 11
Prins Hendrikstraat Lara Meijer, Prins Hendrikstraat 22
Roemer Visscherstraat: Nanette Kiel, Roemer Visscherstraat 6
Steijnstraat: Martin Streefland, Steijnstraat 49
Tesselschadestraat: Benita Prins / Marianne Schoenmaker Tesselschadestraat 14 / 91 
Toussaintstraat: Marien van de Kreeke, Toussaintstraat 14
Van Everdingenstraat: Mylène Meijer, Van Everdingenstraat 9
De Nieuwe Emma: Maike Rietema, Emmastraat 10-D

 

ADVERTEERDERS WEBSITE

U kunt ons ook steunen door uw advertentie op onze website te laten plaatsen voor het bedrag van slechts 25 per jaar. Wilt u meer zichtbaarheid voor uw bedrijf? Neemt u dan contact op met de penningmeester Coy van der Meulen (c.uijleman@gmail.com), of via het contactformulier op de website www.emmakwartier.nl .

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Algemeen nummer politie: 0900 – 8844 Wijkagent: Murat Kartal: 0900 – 8844

 

Nieuwsbrief Maart 2020

Beste buurtbewoners,
Nederland is getroffen door het Corona-Virus en dat houdt in dat alle evenementen tot 1 juni 2020 niet door gaan! Dit besluit is 23 maart door het kabinet na crisisberaad genomen. Naar aanleiding van deze beslissing heeft het bestuur van de Wijkvereniging besloten om de volgende activiteiten in de wijk van de agenda af te halen:

Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: wo.13 mei
Rommelmarkt: zo. 17 mei
Wijkfeest: za. 20 juni

Helaas geen Rommelmarkt en geen Wijkfeest in onze mooie wijk, maar we moeten voorzichtig zijn (en we krijgen zeer waarschijnlijk ook geen vergunning van de Gemeente om deze evenementen dit jaar te organiseren. In ieder geval niet voor 13 mei maar zeer waarschijnlijk ook niet voor het Wijkfeest op 20 juni).

Het Opzomeren (zaterdag 18 april) gaat zeer waarschijnlijk wel door maar daar wordt een andere vorm voor gevonden. Marien van de Kreeke, die dit elk jaar organiseert voor de wijk, laat hier zijn gedachten over gaan. Houd de Opzomer posters met meer informatie in de gaten.

ACTIVITEITENKALENDER 2020
* Opzomeren: za. 18 april
* Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: di. 8 september
* Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: ma. 9 november
* Kerstborrel: zo. 13 december

Denk om uw veiligheid, zorg goed voor uzelf, uw gezin en uw naasten en we hopen snel op betere tijden!

Groet,
Het bestuur en de straatvertegenwoordigers van Wijkvereniging Emmakwartier

Nieuwsbrief februari 2020

Beste buurtbewoners,
Maandag 10 februari heeft de openbare jaarvergadering plaatsgevonden met het bestuur en bijna alle straatvertegenwoordigers, helaas zonder overige belangstelling vanuit de bewoners van de wijk. Tijdens de jaarvergadering heeft de penningmeester financiële verantwoording afgelegd en is het financieel jaar 2019 afgesloten. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur van de wijkvereniging aangemeld, het bestuur van de wijkvereniging is dus ongewijzigd. Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen en financieel staat de wijkvereniging er gezond voor. Tijdens de jaarvergadering is afgesproken dat voor het komende jaar de contributie ongewijzigd op € 5,- blijft.


We kunnen terugkijken op weer een hoop mooie activiteiten het afgelopen jaar: een rommelmarkt, opzomeren, het wijkfeest en de kerstborrel, die dit jaar in de kapel van Westerhout plaatsvond. De reacties over de nieuwe locatie waren over het algemeen erg positief, dus volgend jaar weer en met de aangedragen verbeterpunten wordt rekening gehouden. De herinrichting van het Emmakwartier is afgerond en voor de Costerstraat en de Van Everdingenstraat staan wijzigingen die de verkeersveiligheid
moeten bevorderen in de planning. In de Costerstraat komt een zebrapad en een 30 km aanduiding. De verkeersveiligheid van de Van Everdingenstraat zal na de bouw van De Nieuwe Emma fase 2 door Stadswerk worden geïnventariseerd.


LIEF EN LEED
Mevrouw Beelen uit de Paul Krugerstraat heeft op 3 januari de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt, gefeliciteerd! In het Emmakwartier mogen we drie jongens verwelkomen: in de Toussaintstraat zijn Lennon en Cenn geboren en in de Emmastraat is Gail ter wereld gekomen. Ouders, van harte gefeliciteerd met jullie kroost.

Van de heer Schuijt uit de Kennemerstraatweg, de heer Kolk uit de Toussaintstraat en mevrouw Sinnige uit de Julianastraat hebben we helaas afscheid moeten nemen. Via deze weg wensen we de nabestaanden veel sterkte met hun verlies.


OPZOMEREN
We gaan op zaterdag 18 april weer opzomeren in het Emmakwartier. Op het Blekerspleintje zijn tuingrond en planten op te halen, ook kunt u advies en hulp krijgen bij het aanleggen van een geveltuin. De organisatie is wederom in de vertrouwde handen van Marien van de Kreeke.

SSS 100 JAAR
Afgelopen 14 maart heeft krachtsportvereniging Sport Staalt Spieren aan de Tesselschadestraat haar 100 jarige bestaan gevierd.
Via deze weg feliciteren wij het bestuur en de leden met het behalen van deze mijlpaal.


OMGEKEERD INZAMELEN
Sinds begin dit jaar is het zgn. omgekeerd inzamelen van huisvuil in het Emmakwartier van kracht. Dit houdt in dat het restafval niet meer in de grijze rolcontainers mag worden gedaan. De grijze rolcontainer is bestemd voor plastic, blik en drinkpakken en wordt eens in de drie weken opgehaald i.p.v. eens per twee weken, de groene rolcontainer is voor groente-, fruit en tuinafval (GFT) en etensresten, de blauwe rolcontainer is voor oud papier en karton. Het overgebleven restafval moet in de ondergrondse
container voor restafval, deze zijn te vinden op een aantal plekken in de wijk. Meer informatie is te vinden op https://www.stadswerk072.nl/wat-is-omgekeerd-inzamelen.

 
ACTIVITEITENKALENDER 2020
Opzomeren: za. 18 april
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: wo.13 mei
Rommelmarkt: zo. 17 mei (nieuwe informatie: gaat niet door)
Wijkfeest: za. 20 juni (nieuwe informatie: gaat niet door)
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: di. 8 september
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: ma. 9 november
Kerstborrel: zo. 13 december


LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING
U kunt zich aanmelden via de website www.emmakwartier.nl, of u kunt langsgaan bij uw straatvertegenwoordiger (deze staan
vermeld op de website) Het lidmaatschap kost slechts € 5,- per jaar (Elk jaar komt in april/mei uw straatvertegenwoordiger langs
om de jaarlijkse bijdrage contributie op te halen). Wilt u actief betrokken zijn bij de wijk, of zich als vrijwilliger inzetten bij de
evenementen in de wijk? Ook dan kunt u zich via de website van de wijk aanmelden.


STRAATVERTEGENWOORDIGERS
Daisy Scholten is afgetreden als straatvertegenwoordigster van de Emmastraat, zij wordt opgevolgd door Esther Haitink. Welkom! Esther en Daisy bedankt voor je inzet en betrokkenheid.

Voor de Elisabethtuinen zijn we op zoek naar een nieuwe
straatvertegenwoordiger. Wil je de nieuwe straatvertegenwoordiger voor de Elisabethtuinen wilt worden? Je kan je hiervoor aanmelden op de website van de wijkvereniging: www.emmakwartier.nl.

Straatvertegenwoordiger Blekerslaan: Yvonne van de Berg
Straatvertegenwoordiger Costerstraat: Wilma Sonnema / Wim Siemerink Costerstraat 11 / 9
Straatvertegenwoordiger Elisabethtuinen: Vacant
Straatvertegenwoordiger Emmastraat v.a. nr. 89: Esther Haitink, Emmastraat 83
Straatvertegenwoordiger Emmastraat t/m nr. 87: Alfons Zeinstra, Emmastraat 63
Straatvertegenwoordiger Hofdijkstraat: Jeroen Teitsma, Hofdijkstraat 3
Straatvertegenwoordiger Julianastraat: Marlon Smit / Sanne Kruijer Julianastraat 24 / 27
Straatvertegenwoordiger Kennemerstraatweg: Lien van den Berg, Kennemerstraatweg 47
Straatvertegenwoordiger Nieuwlandersingel: Ron Koppies, Nieuwlandersingel 49
Straatvertegenwoordiger Paul Krugerstraat: Corrine Groot, Paul Krugerstraat 11
Straatvertegenwoordiger Prins Hendrikstraat Lara Meijer, Prins Hendrikstraat 22
Straatvertegenwoordiger Roemer Visscherstraat: Nanette Kiel, Roemer Visscherstraat 6
Straatvertegenwoordiger Steijnstraat: Martin Streefland, Steijnstraat 49
Straatvertegenwoordiger Tesselschadestraat: Benita Prins / Marianne Schoenmaker Tesselschadestraat 14 / 91
Straatvertegenwoordiger Toussaintstraat: Marien van de Kreeke, Toussaintstraat 14
Straatvertegenwoordiger Van Everdingenstraat: Mylène Meijer, Van Everdingenstraat 9
Straatvertegenwoordiger De Nieuwe Emma: Maike Rietema, Emmastraat 10-D

Wijkfeest Emmakwartier – De Grote Emma tv show!

Op zaterdag 6 juli strijden de straten van het Emmakwartier tegen elkaar tijdens ons jaarlijkse wijkfeest. Dit jaar “De grote Emma tv show”, met spellen als Ren je rot, Ik hou van Holland en natuurlijk Ter land, ter zee en in de lucht.

Geef je team van 6 personen op via: emmatvshow2019@gmail.com (ook voor vragen) en doe mee op 6 juli van 13.00 – 17.00 uur.

Kies als team een tv programma van vroeger of nu als thema voor jullie aankleding.

 

19 mei rommelmarkt Emmakwartier

Op 19 mei van 9:00-14:00 is er weer rommelmarkt in het Emma kwartier. Verkoop je overbodige spullen of kom gezellig snuffelen. Er zit altijd wat leuks tussen. Om de wijk toegankelijk te houden voor de hulpdiensten is de rommelmarkt dit jaar alleen in de straten Costerstraat, Paul Krugerstraat, Emmastraat (gedeeltelijk) en Hofdijkstraat (gedeeltelijk). Bewoners uit andere straten van het Emmakwartier mogen natuurlijk een verkoopplekje in een van deze straten zoeken.

We wensen iedereen veel (ver)koopplezier!