Op dinsdag 26 februari heeft de openbare jaarvergadering plaatsgevonden met het bestuur en bijna alle straatvertegenwoordigers, helaas zonder overige belangstelling vanuit de bewoners van de wijk.

Tijdens de jaarvergadering heeft de penningmeester financiƫle verantwoording afgelegd en is het financieel jaar 2018 afgesloten. We hebben een flink aantal nieuwe leden mogen verwelkomen en financieel staat de wijkvereniging er gezond voor. Ook zijn er wijzigingen in het bestuur van de wijkvereniging doorgevoerd: Friso Schoone is afgetreden als voorzitter, deze bestuurstaak is overgenomen door Jacco de Vries. Machteld Schoone is afgetreden als penningmeester, haar taak is over genomen door Coy van de Linden. Friso en Machteld blijven als
algemeen bestuurslid bij de wijkvereniging betrokken.

Tevens is Saskia Winder afgetreden als straatvertegenwoordigster van de
Julianastraat. Zij is dit jaren geweest en we zijn Saskia veel dank verschuldigd voor haar onvermoeibare inzet. In Sanne Kruijer en
Marlon Smit heeft Saskia waardige opvolgers gevonden.


Tijdens de jaarvergadering is ook kort stilgestaan bij de rechtszaak die de wijkvereniging tegen de Gemeente Alkmaar heeft
aangespannen vanwege de noodzakelijke verandering van het bestemmingsplan voor de bouw van De Nieuwe Emma fase-2.
Daarnaast is de voortgang van de herinrichting en het aanleggen van de nieuwe riolering besproken. Jeroen Teitsma, werkaanemmakwartier@gmail.com, blijft namens de wijkverenging op dit onderwerp aanspreekpunt voor Stadswerk.


Voor klachten met betrekking tot het werk voor de herinrichting kan iedereen overigens terecht bij de toezichthouder van Stadswerk: de heer Oostermeijer, 06-46223876, koostermeijer@stadswerk072.nl. Terugkijkend op een goed 2018 met een zeer geslaagd wijkfeest en een gezellige kerstborrel werd de jaarvergadering afgesloten.