Nieuwsbrief Juli 2021

Beste Wijkbewoners,

De zomervakantie is begonnen en dit jaar is duidelijk te merken dat mensen meer in eigen land blijven: er wordt druk geklust en verbouwd maar vooral wordt er genoten van de mogelijkheden die onze directe omgeving biedt. Zo zijn suppers actief in de Singel en worden de grasvelden naast de singel gebruikt om te zonnen en te recreëren.
Helaas kunnen we door de actueel oplopende besmettingen geen wijkfeest of ander evenement organiseren maar wel kunnen we elkaar spreken en contact maken in de vrije ruimte van onze wijk. Dus geen feest maar neem eens de tijd om een buurtgenoot te spreken waarmee u normaal geen contact heeft, dit zal zeker de verbinding in de wijk versterken.

JAARVERGADERING

3 maart j.l. vond via Zoom de algemene jaarvergadering plaats. waarbij we kort stil hebben gestaan op het niet door kunnen gaan van de geplande de activiteiten voor 2020 i.v.m. corona. Gelukkig kon het Opzoomeren in gewijzigde vorm wel doorgaan door het uitdelen van stokrozen voor de hele wijk. Het bestuur dankt Marien van de Kreeke voor het deze alternatieve Opzoomer actie. Het bestuur is wederom herkozen en na de financiële verantwoording door de penningmeester is besloten ook dit jaar de contributie voor het lidmaatschap van de wijkvereniging niet te verhogen en op vrijwillige basis te innen. De contributie blijft €5 per jaar per huishouden en u kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 63 RABO 0396 427 154 t.n.v. Wijkvereniging Emmakwartier Alkmaar, onder vermelding van contributie 2021. U mag ook €5 in een enveloppe bij uw
straatvertegenwoordiger in de bus doen of rechtstreeks bij de Penningmeester, Julianastraat 19. Voor 2020 hebben velen van u de vrijwillige bijdrage overgemaakt aan de wijkvereniging, waarvoor we u heel hartelijk bedanken!

LIEF EN LEED

Geboren: Op Toussaintstraat 12 is Isea geboren en op de Van Everdingenstraat mogen we DRIE nieuwe wereldbewoners verwelkomen: op nummer 6 is Mateo geboren, op nummer 29 Amber en op nummer 41 Ruby. Gefeliciteerd met jullie zoon/ dochter /broertje/zusje. Overleden: helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal bewoners van de wijk; de heer H. Brouwer uit de Julianastraat en mevrouw Koppies van de Nieuwlandersingel. Via deze weg wensen we de nabestaanden heel veel sterkte met het verwerken van hun verlies.

OPZOOMEREN 2021

Ook dit jaar hebben we via de straatvertegenwoordigers weer plantjes uitgedeeld en een flink aantal straten zijn weer enthousiast bezig geweest met het verfraaien en vergroenen van de boomspiegels in de straten. De straten fleurden op ennkwamen tot bloei. De plantsoenendienst heeft in haar overijverig onderhoud helaas een aantal van de nieuw geplante plantjesnweggeschoffeld. Het bestuur neemt hierover contact over met Stadswerk, waarbij we denken aan een boomspiegel-adoptieplan voor de bewoners. U hoort hierover als we meer weten.

STOKEN VAN HOUTKACHELS EN BBQ

Het bestuur krijgt nog al eens klachten van wijkbewoners over het stookgedrag in de wijk. Wij willen absoluut geen vinger wijzend bestuur worden maar misschien is het wel goed om eens te kijken op https://www.rivm.nl/stookalert voordat het vuur in de kachel of de BBQ gaat. (Het stookalert van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft per provincie advies op basis van weersverwachtingen en de luchtkwaliteit. Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijnstof, verergert rook de situatie. Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving. Bron RIVM)

ROLCONTAINERS

Ook krijgt het bestuur geregeld klachten van wijkbewoners dat de rolcontainers na de ophaaldag te lang op de verzamelplaatsenblijven staan. Het is de bedoeling de rolcontainers op de dag dat ze geleegd zijn weer op eigen terrein te zetten.

VOORMALIGE RAAD VAN DE KINDERBESCHERMING

De wijvereniging is samen met een aantal direct omwonenden in gesprek met de projectontwikkelaar over de uiteindelijke invulling van het ontwerp voor de verbouwing van de de voormalige raad van de kinderbescherming. Op het moment van schrijven is de bouwvergunning nog niet toegekend. De projectontwikkelaar heeft toegezegd af te zien van de geplande dakterrassen, de parkeerplekken aan het Bleekerspleintje ter beschikking te stellen als parkeerplaatsen voor de buurt en de mogelijkheid tot het aanvragen van een parkeervergunning door de toekomstige huurder te ontnemen. De bewoners moeten parkeren op het eigen terrein of in de Singelgarage.

HERINRICHTING COSTERSTRAAT EN VAN EVERDINGENSTRAAT

Helaas kunnen we weinig melden over de herinrichting van deze straten en het omliggende groen en het beloofde speelplaatsparkje. De twee contactpersonen bij de gemeente zijn niet meer in dienst en de gemeente kan ons nog steeds geen nieuwe namen geven van degenen die de taken heeft overgenomen. De 30 kilometer aanduiding, de zebrapaden, de groenstrook en speelplaats-parkje… het houdt de werkgroep bezig, maar vanwege het wegvallen van het aanspreekpunt bij de gemeente worden er helaas geen vorderingen gemaakt. Er gaat wederom contact gezocht worden met de betreffende wethouder. Ook de projectontwikkelaar Emmafase I en II kan niet verder met plannen voor de groenstrook en speelplaats-parkje zolang we van de gemeente geen actie zien. Wordt vervolgd.

OPLAADPLEIN

De 4 oplaadpunten voor elektrische auto’s op de Nieuwlandersingel worden verplaatst naar de Adelbertusschool in het Lyceumkwartier (vlak over de brug). Hier komt een oplaadplein voor elektrische auto’s.

STRAATVERTEGENWOORDIGERS

We zijn nog steeds op zoek naar een straatvertegenwoordiger voor de Elisabethtuinen en voor de Juliana van Stolberglaan (kant Emmakwartier). Na jarenlang het straatvertegenwoordiger-schap met verve te hebben vervuld voor de Paul Krugerstraat heeft Corinne Groot aangegeven het stokje te willen overdragen aan iemand anders. Heeft u interesse om een van de genoemde straten te vertegenwoordigen of wilt u meer informatie over wat er van een straatvertegenwoordiger wordt verwacht, neem dan contact op met de wijkvereniging via de website www.emmakwartier.nl, of stuur een mail naar bestuur@emmakwartier.nl.

OMGEVINGSALERT APP

De Gemeente Alkmaar gebruikt de OmgevingsAlert app om burgers en bedrijven goed te informeren over vergunningen, bestemmingsplanwijzigen en andere lokale bekendmakingen. U kunt de app downloaden via deze website: https://www.omgevingsalert.nl/gemeenten/alkmaar

Nieuwsbrief Februari 2021

Nieuws uit het Emmakwartier

Beste wijkbewoners,

Op het moment van schrijven is onze wijk bedekt door een dik pak sneeuw en hopen we dat we binnenkort op de Singel kunnen schaatsen; wat zou dat mooi zijn. Ondertussen denken we ook al aan de zomer en hopen we dat activiteiten als het opzomeren, de rommelmarkt en natuurlijk het wijkfeest dit jaar weer kunnen plaatsvinden. Deze activiteiten zijn zo belangrijk voor de binding tussen de bewoners in onze wijk. Ook minder gezellige activiteiten hebben onze aandacht: verkeersmaatregelen, parkeerbeleid en bouwplannen blijven op de agenda staan en nu actueel is de verbouwing van het gebouw Kennemerstraatweg 21 (voorheen Raad van de Kinderbescherming) tot 33 appartementen. Wat doet dit met de drukte en sfeer van onze wijk? Wat is de invloed op de direct omwonenden? Komen er voldoende parkeerplaatsen bij? We houden er een scherp oog op.

HERINDELING COSTERSTRAAT – VAN EVERDINGENSTRAAT – SPEELPLAATS BIJ NIEUWE EMMA
Deze projecten zijn door de gemeente Alkmaar samengevoegd tot één project. Vanwege corona is het helaas niet mogelijk om een inspraakavond voor de bewoners te organiseren en dus wordt de startdatum van deze projecten uitgesteld. Het bestuur zal de gemeente vragen of er alvast 30 km aanduidingen in het wegdek en/of met borden kunnen worden aangebracht.

PARKEERBELEID
Het blijkt dat het parkeerbeleid voor het Emmakwartier afwijkt van de omringende wijken, daar kan zonder vergunning alleen met een dagkaart geparkeerd worden. Het aantal parkeerplaatsen voor het Noordwest ziekenhuis neemt af, ook na de verbouwing. Om overlast van parkeerders voor het Noordwest ziekenhuis te verminderen gaat het bestuur bij de Gemeente Alkmaar pleiten voor hetzelfde parkeerbeleid als in de ons omringende wijken. Dus parkeren voor vergunninghouders of met een dagkaart.

CONTRIBUTIE
Het bestuur is aangenaam verrast door de grote hoeveelheid overschrijvingen van de contributie voor 2020, ondanks de haperende QR code. Ook hebben velen de moeite genomen om de contributie bij de straatvertegenwoordigers af te geven. Hiervoor danken we u hartelijk en we hopen dat we dit jaar weer “normaal” de straatvertegenwoordiger langs kunnen laten komen voor het innen van de contributie. Mocht u nog niet betaald hebben maar wilt u dat toch graag doen,

hierbij nogmaals de gegevens: Wijkvereniging Emmakwartier Rabobank NL63RABO 039 0427 154 OVV vrijwillige contributie 2020

INGEZONDEN MEDEDELING
De lente komt eraan en daarmee is het sup-seizoen ook geopend. Suppen in je upje is soms wat saai en daarom ben ik op zoek naar mensen uit de buurt die het leuk zouden vinden om af en toe mee te varen. Je moet dan natuurlijk wel in het bezit zijn van een eigen supboard en peddel. Mocht je het leuk vinden kun je me mailen op lotteniekel@gmail.com (Costerstraat 10)

ACTIVITEITENKALENDER WIJKVERENIGING EMMAKWARTIER 2021

11 januari Bestuursvergadering

20 – 28 februari Voorjaarsvakantie
3 maart Bestuur- , straatvertegenwoordigersvergadering en ledenvergadering
17 april Opzomeren (onder voorbehoud van Corona maatregelen) 
03 mei Bestuursvergadering
11 mei Bestuur- en Straatvertegenwoordigersvergadering
16 mei Rommelmarkt (onder voorbehoud van Corona maatregelen) 
01 – 09 mei Voorjaarsvakantie
10 juli – 22 augustus Zomervakantie
11 september Wijkfeest (voorlopige datum en onder voorbehoud van Corona maatregelen)
10 -18 oktober Herfstvakantie
01 november Bestuursvergadering
10 november Bestuur- en Straatvertegenwoordigersvergadering
18 december Kerstborrel (onder voorbehoud Corona maatregelen)

JAARVERGADERING

De jaarvergadering en de aansluitende straatvertegenwoordigers vergadering zal plaatsvinden op 17 februari as. om 20.30 via een Zoom-meeting. Om deze online-vergadering bij te wonen kunt u een mailtje sturen naar: bestuur@emmakwartier.nl. Na aanmelding mailen wij de link voor het bijwonen van de jaarvergadering, u bent van harte welkom. Eén van de agendapunten is de verkiezing van het bestuur van de wijkvereniging. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie?

Stuur een mail naar bestuur@emmakwartier.nl. om kenbaar te maken welke functie u in het bestuur wilt vervullen. Het huidige bestuur stelt zich weer herkiesbaar.

 

STRAATVERTEGENWOORDIGERS
Blekerslaan: Yvonne van de Berg
Costerstraat: Wilma Sonnema / Wim Siemerink Costerstraat 11 / 9
Elisabethtuinen: Vacant
Emmastraat v.a. nr. 89: Esther Haitink, Emmastraat 83
Emmastraat t/m nr. 87: Alfons Zeinstra, Emmastraat 63
Hofdijkstraat: Jeroen Teitsma, Hofdijkstraat 3
Julianastraat: Marlon Smit / Sanne Kruijer Julianastraat 24 / 27
Kennemerstraatweg: Lien van den Berg, Kennemerstraatweg 47
Nieuwlandersingel: Ron Koppies, Nieuwlandersingel 49
Paul Krugerstraat: Corrine Groot, Paul Krugerstraat 11
Prins Hendrikstraat Lara Meijer, Prins Hendrikstraat 22
Roemer Visscherstraat: Nanette Kiel, Roemer Visscherstraat 6
Steijnstraat: Martin Streefland, Steijnstraat 49
Tesselschadestraat: Benita Prins / Marianne Schoenmaker Tesselschadestraat 14 / 91 
Toussaintstraat: Marien van de Kreeke, Toussaintstraat 14
Van Everdingenstraat: Mylène Meijer, Van Everdingenstraat 9
De Nieuwe Emma: Maike Rietema, Emmastraat 10-D

 

ADVERTEERDERS WEBSITE

U kunt ons ook steunen door uw advertentie op onze website te laten plaatsen voor het bedrag van slechts 25 per jaar. Wilt u meer zichtbaarheid voor uw bedrijf? Neemt u dan contact op met de penningmeester Coy van der Meulen (c.uijleman@gmail.com), of via het contactformulier op de website www.emmakwartier.nl .

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Algemeen nummer politie: 0900 – 8844 Wijkagent: Murat Kartal: 0900 – 8844

 

Nieuwsbrief Maart 2020

Beste buurtbewoners,
Nederland is getroffen door het Corona-Virus en dat houdt in dat alle evenementen tot 1 juni 2020 niet door gaan! Dit besluit is 23 maart door het kabinet na crisisberaad genomen. Naar aanleiding van deze beslissing heeft het bestuur van de Wijkvereniging besloten om de volgende activiteiten in de wijk van de agenda af te halen:

Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: wo.13 mei
Rommelmarkt: zo. 17 mei
Wijkfeest: za. 20 juni

Helaas geen Rommelmarkt en geen Wijkfeest in onze mooie wijk, maar we moeten voorzichtig zijn (en we krijgen zeer waarschijnlijk ook geen vergunning van de Gemeente om deze evenementen dit jaar te organiseren. In ieder geval niet voor 13 mei maar zeer waarschijnlijk ook niet voor het Wijkfeest op 20 juni).

Het Opzomeren (zaterdag 18 april) gaat zeer waarschijnlijk wel door maar daar wordt een andere vorm voor gevonden. Marien van de Kreeke, die dit elk jaar organiseert voor de wijk, laat hier zijn gedachten over gaan. Houd de Opzomer posters met meer informatie in de gaten.

ACTIVITEITENKALENDER 2020
* Opzomeren: za. 18 april
* Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: di. 8 september
* Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: ma. 9 november
* Kerstborrel: zo. 13 december

Denk om uw veiligheid, zorg goed voor uzelf, uw gezin en uw naasten en we hopen snel op betere tijden!

Groet,
Het bestuur en de straatvertegenwoordigers van Wijkvereniging Emmakwartier

Nieuwsbrief februari 2020

Beste buurtbewoners,
Maandag 10 februari heeft de openbare jaarvergadering plaatsgevonden met het bestuur en bijna alle straatvertegenwoordigers, helaas zonder overige belangstelling vanuit de bewoners van de wijk. Tijdens de jaarvergadering heeft de penningmeester financiële verantwoording afgelegd en is het financieel jaar 2019 afgesloten. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur van de wijkvereniging aangemeld, het bestuur van de wijkvereniging is dus ongewijzigd. Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen en financieel staat de wijkvereniging er gezond voor. Tijdens de jaarvergadering is afgesproken dat voor het komende jaar de contributie ongewijzigd op € 5,- blijft.


We kunnen terugkijken op weer een hoop mooie activiteiten het afgelopen jaar: een rommelmarkt, opzomeren, het wijkfeest en de kerstborrel, die dit jaar in de kapel van Westerhout plaatsvond. De reacties over de nieuwe locatie waren over het algemeen erg positief, dus volgend jaar weer en met de aangedragen verbeterpunten wordt rekening gehouden. De herinrichting van het Emmakwartier is afgerond en voor de Costerstraat en de Van Everdingenstraat staan wijzigingen die de verkeersveiligheid
moeten bevorderen in de planning. In de Costerstraat komt een zebrapad en een 30 km aanduiding. De verkeersveiligheid van de Van Everdingenstraat zal na de bouw van De Nieuwe Emma fase 2 door Stadswerk worden geïnventariseerd.


LIEF EN LEED
Mevrouw Beelen uit de Paul Krugerstraat heeft op 3 januari de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt, gefeliciteerd! In het Emmakwartier mogen we drie jongens verwelkomen: in de Toussaintstraat zijn Lennon en Cenn geboren en in de Emmastraat is Gail ter wereld gekomen. Ouders, van harte gefeliciteerd met jullie kroost.

Van de heer Schuijt uit de Kennemerstraatweg, de heer Kolk uit de Toussaintstraat en mevrouw Sinnige uit de Julianastraat hebben we helaas afscheid moeten nemen. Via deze weg wensen we de nabestaanden veel sterkte met hun verlies.


OPZOMEREN
We gaan op zaterdag 18 april weer opzomeren in het Emmakwartier. Op het Blekerspleintje zijn tuingrond en planten op te halen, ook kunt u advies en hulp krijgen bij het aanleggen van een geveltuin. De organisatie is wederom in de vertrouwde handen van Marien van de Kreeke.

SSS 100 JAAR
Afgelopen 14 maart heeft krachtsportvereniging Sport Staalt Spieren aan de Tesselschadestraat haar 100 jarige bestaan gevierd.
Via deze weg feliciteren wij het bestuur en de leden met het behalen van deze mijlpaal.


OMGEKEERD INZAMELEN
Sinds begin dit jaar is het zgn. omgekeerd inzamelen van huisvuil in het Emmakwartier van kracht. Dit houdt in dat het restafval niet meer in de grijze rolcontainers mag worden gedaan. De grijze rolcontainer is bestemd voor plastic, blik en drinkpakken en wordt eens in de drie weken opgehaald i.p.v. eens per twee weken, de groene rolcontainer is voor groente-, fruit en tuinafval (GFT) en etensresten, de blauwe rolcontainer is voor oud papier en karton. Het overgebleven restafval moet in de ondergrondse
container voor restafval, deze zijn te vinden op een aantal plekken in de wijk. Meer informatie is te vinden op https://www.stadswerk072.nl/wat-is-omgekeerd-inzamelen.

 
ACTIVITEITENKALENDER 2020
Opzomeren: za. 18 april
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: wo.13 mei
Rommelmarkt: zo. 17 mei (nieuwe informatie: gaat niet door)
Wijkfeest: za. 20 juni (nieuwe informatie: gaat niet door)
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: di. 8 september
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: ma. 9 november
Kerstborrel: zo. 13 december


LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING
U kunt zich aanmelden via de website www.emmakwartier.nl, of u kunt langsgaan bij uw straatvertegenwoordiger (deze staan
vermeld op de website) Het lidmaatschap kost slechts € 5,- per jaar (Elk jaar komt in april/mei uw straatvertegenwoordiger langs
om de jaarlijkse bijdrage contributie op te halen). Wilt u actief betrokken zijn bij de wijk, of zich als vrijwilliger inzetten bij de
evenementen in de wijk? Ook dan kunt u zich via de website van de wijk aanmelden.


STRAATVERTEGENWOORDIGERS
Daisy Scholten is afgetreden als straatvertegenwoordigster van de Emmastraat, zij wordt opgevolgd door Esther Haitink. Welkom! Esther en Daisy bedankt voor je inzet en betrokkenheid.

Voor de Elisabethtuinen zijn we op zoek naar een nieuwe
straatvertegenwoordiger. Wil je de nieuwe straatvertegenwoordiger voor de Elisabethtuinen wilt worden? Je kan je hiervoor aanmelden op de website van de wijkvereniging: www.emmakwartier.nl.

Straatvertegenwoordiger Blekerslaan: Yvonne van de Berg
Straatvertegenwoordiger Costerstraat: Wilma Sonnema / Wim Siemerink Costerstraat 11 / 9
Straatvertegenwoordiger Elisabethtuinen: Vacant
Straatvertegenwoordiger Emmastraat v.a. nr. 89: Esther Haitink, Emmastraat 83
Straatvertegenwoordiger Emmastraat t/m nr. 87: Alfons Zeinstra, Emmastraat 63
Straatvertegenwoordiger Hofdijkstraat: Jeroen Teitsma, Hofdijkstraat 3
Straatvertegenwoordiger Julianastraat: Marlon Smit / Sanne Kruijer Julianastraat 24 / 27
Straatvertegenwoordiger Kennemerstraatweg: Lien van den Berg, Kennemerstraatweg 47
Straatvertegenwoordiger Nieuwlandersingel: Ron Koppies, Nieuwlandersingel 49
Straatvertegenwoordiger Paul Krugerstraat: Corrine Groot, Paul Krugerstraat 11
Straatvertegenwoordiger Prins Hendrikstraat Lara Meijer, Prins Hendrikstraat 22
Straatvertegenwoordiger Roemer Visscherstraat: Nanette Kiel, Roemer Visscherstraat 6
Straatvertegenwoordiger Steijnstraat: Martin Streefland, Steijnstraat 49
Straatvertegenwoordiger Tesselschadestraat: Benita Prins / Marianne Schoenmaker Tesselschadestraat 14 / 91
Straatvertegenwoordiger Toussaintstraat: Marien van de Kreeke, Toussaintstraat 14
Straatvertegenwoordiger Van Everdingenstraat: Mylène Meijer, Van Everdingenstraat 9
Straatvertegenwoordiger De Nieuwe Emma: Maike Rietema, Emmastraat 10-D

Nieuwsbrief herfst 2019

Beste buurtbewoners,

Wederom een nieuwe nieuwsbrief met feitjes en weetjes van het Emmakwartier. De vakantie is voor de meeste bewoners al een tijdje terug en ook de wijkvereniging heeft de eerste vergadering er alweer opzitten.

De herinrichting van de wijk is klaar en de wijkvereniging heeft contact met de gemeente om een eindschouw te houden. Eventuele onvolkomenheden worden in kaart gebracht en verholpen. Ook heeft de wijkvereniging contact met Stadswerk over de invulling van het extra groen ter compensatie voor de bomenkap dat vorig jaar door het college van B&W aan het Emmakwartier is toegezegd.

WIJKFEEST
We kunnen terugkijken op wederom een zeer geslaagde editie van ons jaarlijkse wijkfeest, voor de eerste keer gehouden op het achterplein van OBS De Kennemerpoort. Dit is ons goed bevallen, alle activiteiten speelden zich dicht bij elkaar af. Ook heel fijn was de hulp van veel jongeren bij de diverse plekken, zoals Gijs en Thijs die het voetbaltoernooi organiseerden. De organisatie van het stratenspel was dit jaar in handen van de Costerstraat en er waren ook nu weer veel straatteams aanwezig om mee te doen met de Strijd der Straten. De Julianastraat heeft gewonnen dus die mogen volgend jaar een originele invulling geven aan de Strijd der Straten. Naast alle hulp van de vele vrijwilligers jong en oud willen we Vincent uit de Prins Hendrikstraat bedanken voor het verzorgen van de heerlijke wijnen van Wijnkoperij De Gouden Ton Bergen.


LIEF EN LEED
Het Emmakwartier is weer een aantal jonge bewonertjes rijker. Op Prins Hendrikstraat 7 is op 21 augustus Tibbe geboren, in de Costerstraat 6 is op 19 september Nina geboren en ook in september is op Emmastraat 71 David Renooij geboren.


WEBSITE
Wist u dat u voor slechts €25 per jaar met uw bedrijf kunt adverteren op de website van het Emmakwartier: www.emmakwartier.nl? Meer informatie hierover vindt u op de website.

CONTRIBUTIE
Bij de meeste mensen is inmiddels de contributie voor het jaar 2019 opgehaald. Mocht de straatvertegenwoordiger u niet thuis
hebben getroffen en u de contributie niet heeft kunnen voldoen, dan kunt u deze alsnog storten op rekening NL 63 RABO 0390427154 t.n.v. Wijkvereniging Emmakwartier, ovv uw naam, straat en huisnummer. Als u nog geen lid bent en de wijkvereniging een warm hart toedraagt dan kunt u via de website www.emmakwartier.nl lid worden.


U kunt ook langsgaan bij uw straatvertegenwoordiger, deze staan vermeld op de website van de wijkvereniging. Het lidmaatschap kost slechts € 5,- per jaar.

STRAATVERTEGENWOORDIGERS
Voor de Westerhout zijn we op zoek naar een nieuwe straatvertegenwoordiger. Ria Krab vond het na vele jaren tijd om het stokje over te dragen, Ria bedankt voor je inzet en betrokkenheid. Ook bedanken we Daisy Scholten voor haar inzet als straatvertegenwoordiger, Daisy legt haar straatvertegenwoordiger-schap voor de Emmastraat vanaf nr. 87 neer. Heb je interesse om de nieuwe straatvertegenwoordiger voor de Westerhout of de Emmastraat te worden? Meld je aan op de website van de
wijkvereniging: www.emmakwartier.nl, of stuur een mail naar bestuur@emmakwartier.nl.

GAMBIA
Op initiatief van Wilma uit de Costerstraat zijn de spullen die afgelopen voorjaar na de rommelmarkt in de wijk zijn overgebleven verzameld en per container vervoerd naar Gambia. De spullen zijn goed aangekomen en de mensen die de spullen in ontvangst hebben genomen zijn iedereen die hieraan een bijdrage hebben geleverd bijzonder dankbaar.

ZWAAR VERKEER
Sinds de herinrichting is het al een aantal keren gebeurd dat vrachtwagens vast kwamen te staan in de wijk en schade hebben veroorzaakt aan het straatmeubilair. De wijkvereniging is met gemeente in overleg om hier een oplossing voor te verzinnen.

GLASVEZEL
KPN start binnenkort met het leggen van glasvezelkabel door de wijk en de stoepen gaan helaas weer op de schop. De wijkvereniging zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de net vernieuwde trottoirs weer netjes en correct worden teruggelegd.

COSTERSTRAAT
15 oktober was er in OBS De Kennemerpoort de informatieavond over de verkeersremmende maatregelen die na klachten uit de buurt over te hard rijden door Stadswerk in twee fasen worden gerealiseerd. Er wordt begonnen met o.a. het aanbrengen van wegversmallingen en markeringen. Na de bouw van De Nieuwe Emma fase2 zal de Costerstraat opnieuw bestraat worden waarbij gekeken wordt naar aanvullende verkeersremmende maatregelen. Op dat moment wordt ook de verkeersveiligheid van de Van Everdingenstraat aangepakt.

KERSTBORREL
Vanwege de op handen zijnde sluiting van Koekenbier zijn we genoodzaakt een nieuwe locatie te zoeken voor onze jaarlijkse kerstborrel. Suggesties zijn welkom. In de volgende nieuwsbrief hopen we de nieuwe locatie bekend te maken.


MUZIEK
Hoe leuk zou het zijn om samen met zo veel mogelijk buurtgenoten op het podium muziek te maken op het wijkfeest na het open podium voor de kinderen in de wijk? Dat lijken Daisy uit de Emmastraat en Friso uit de Toussaintstraat heel erg leuk. Daarom hebben zij het initiatief genomen voor de vorming van de Emmakwartier band voor iedereen uit de wijk. Om zoveel mogelijk muzikanten, zangers en zangeressen op te laten treden zal de Emmakwartier band uit wisselende samenstellingen bestaan. Iedereen die muziek wil maken kan repertoire in alle genres inbrengen. Het streven is om op te treden met 9 à 10 nummers. Speel je een instrument, kan je zingen en vind je het leuk om een muzikale bijdrage aan het wijkfeest te geven stuur dan een mail naar frisoschoone@icloud.com of naar zangstudiocantus@gmail.com.

De repetities zullen gehouden worden op een aantal dinsdagavonden, de datum voor de eerste bijeenkomst is al bekend: dinsdag 21 januari 2020 in OBS De Kennemerpoort vanaf 20:00 u.