Beste buurtbewoners,

Wederom een nieuwe nieuwsbrief met feitjes en weetjes van het Emmakwartier. De vakantie is voor de meeste bewoners al een tijdje terug en ook de wijkvereniging heeft de eerste vergadering er alweer opzitten.

De herinrichting van de wijk is klaar en de wijkvereniging heeft contact met de gemeente om een eindschouw te houden. Eventuele onvolkomenheden worden in kaart gebracht en verholpen. Ook heeft de wijkvereniging contact met Stadswerk over de invulling van het extra groen ter compensatie voor de bomenkap dat vorig jaar door het college van B&W aan het Emmakwartier is toegezegd.

WIJKFEEST
We kunnen terugkijken op wederom een zeer geslaagde editie van ons jaarlijkse wijkfeest, voor de eerste keer gehouden op het achterplein van OBS De Kennemerpoort. Dit is ons goed bevallen, alle activiteiten speelden zich dicht bij elkaar af. Ook heel fijn was de hulp van veel jongeren bij de diverse plekken, zoals Gijs en Thijs die het voetbaltoernooi organiseerden. De organisatie van het stratenspel was dit jaar in handen van de Costerstraat en er waren ook nu weer veel straatteams aanwezig om mee te doen met de Strijd der Straten. De Julianastraat heeft gewonnen dus die mogen volgend jaar een originele invulling geven aan de Strijd der Straten. Naast alle hulp van de vele vrijwilligers jong en oud willen we Vincent uit de Prins Hendrikstraat bedanken voor het verzorgen van de heerlijke wijnen van Wijnkoperij De Gouden Ton Bergen.


LIEF EN LEED
Het Emmakwartier is weer een aantal jonge bewonertjes rijker. Op Prins Hendrikstraat 7 is op 21 augustus Tibbe geboren, in de Costerstraat 6 is op 19 september Nina geboren en ook in september is op Emmastraat 71 David Renooij geboren.


WEBSITE
Wist u dat u voor slechts €25 per jaar met uw bedrijf kunt adverteren op de website van het Emmakwartier: www.emmakwartier.nl? Meer informatie hierover vindt u op de website.

CONTRIBUTIE
Bij de meeste mensen is inmiddels de contributie voor het jaar 2019 opgehaald. Mocht de straatvertegenwoordiger u niet thuis
hebben getroffen en u de contributie niet heeft kunnen voldoen, dan kunt u deze alsnog storten op rekening NL 63 RABO 0390427154 t.n.v. Wijkvereniging Emmakwartier, ovv uw naam, straat en huisnummer. Als u nog geen lid bent en de wijkvereniging een warm hart toedraagt dan kunt u via de website www.emmakwartier.nl lid worden.


U kunt ook langsgaan bij uw straatvertegenwoordiger, deze staan vermeld op de website van de wijkvereniging. Het lidmaatschap kost slechts € 5,- per jaar.

STRAATVERTEGENWOORDIGERS
Voor de Westerhout zijn we op zoek naar een nieuwe straatvertegenwoordiger. Ria Krab vond het na vele jaren tijd om het stokje over te dragen, Ria bedankt voor je inzet en betrokkenheid. Ook bedanken we Daisy Scholten voor haar inzet als straatvertegenwoordiger, Daisy legt haar straatvertegenwoordiger-schap voor de Emmastraat vanaf nr. 87 neer. Heb je interesse om de nieuwe straatvertegenwoordiger voor de Westerhout of de Emmastraat te worden? Meld je aan op de website van de
wijkvereniging: www.emmakwartier.nl, of stuur een mail naar bestuur@emmakwartier.nl.

GAMBIA
Op initiatief van Wilma uit de Costerstraat zijn de spullen die afgelopen voorjaar na de rommelmarkt in de wijk zijn overgebleven verzameld en per container vervoerd naar Gambia. De spullen zijn goed aangekomen en de mensen die de spullen in ontvangst hebben genomen zijn iedereen die hieraan een bijdrage hebben geleverd bijzonder dankbaar.

ZWAAR VERKEER
Sinds de herinrichting is het al een aantal keren gebeurd dat vrachtwagens vast kwamen te staan in de wijk en schade hebben veroorzaakt aan het straatmeubilair. De wijkvereniging is met gemeente in overleg om hier een oplossing voor te verzinnen.

GLASVEZEL
KPN start binnenkort met het leggen van glasvezelkabel door de wijk en de stoepen gaan helaas weer op de schop. De wijkvereniging zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de net vernieuwde trottoirs weer netjes en correct worden teruggelegd.

COSTERSTRAAT
15 oktober was er in OBS De Kennemerpoort de informatieavond over de verkeersremmende maatregelen die na klachten uit de buurt over te hard rijden door Stadswerk in twee fasen worden gerealiseerd. Er wordt begonnen met o.a. het aanbrengen van wegversmallingen en markeringen. Na de bouw van De Nieuwe Emma fase2 zal de Costerstraat opnieuw bestraat worden waarbij gekeken wordt naar aanvullende verkeersremmende maatregelen. Op dat moment wordt ook de verkeersveiligheid van de Van Everdingenstraat aangepakt.

KERSTBORREL
Vanwege de op handen zijnde sluiting van Koekenbier zijn we genoodzaakt een nieuwe locatie te zoeken voor onze jaarlijkse kerstborrel. Suggesties zijn welkom. In de volgende nieuwsbrief hopen we de nieuwe locatie bekend te maken.


MUZIEK
Hoe leuk zou het zijn om samen met zo veel mogelijk buurtgenoten op het podium muziek te maken op het wijkfeest na het open podium voor de kinderen in de wijk? Dat lijken Daisy uit de Emmastraat en Friso uit de Toussaintstraat heel erg leuk. Daarom hebben zij het initiatief genomen voor de vorming van de Emmakwartier band voor iedereen uit de wijk. Om zoveel mogelijk muzikanten, zangers en zangeressen op te laten treden zal de Emmakwartier band uit wisselende samenstellingen bestaan. Iedereen die muziek wil maken kan repertoire in alle genres inbrengen. Het streven is om op te treden met 9 à 10 nummers. Speel je een instrument, kan je zingen en vind je het leuk om een muzikale bijdrage aan het wijkfeest te geven stuur dan een mail naar frisoschoone@icloud.com of naar zangstudiocantus@gmail.com.

De repetities zullen gehouden worden op een aantal dinsdagavonden, de datum voor de eerste bijeenkomst is al bekend: dinsdag 21 januari 2020 in OBS De Kennemerpoort vanaf 20:00 u.