Nu in de meeste straten de herinrichtingswerkzaamheden zijn afgerond gaan we op zaterdag 13 april weer opzoomeren in het Emmakwartier. In de vernieuwde straten zijn de bomen aangeplant en de boomspiegels met vaste planten ingericht. Op zaterdag 13 april is de organisatie in vertrouwde handen van Marien van de Kreeke. Dit jaar gaan we in samenwerking met Stadswerk072 de geveltuinen aanplanten. Heeft u zich opgegeven voor een geveltuintje dan kunt u planten op komen halen.
Had u zich nog niet opgegeven dan kunt u advies en hulp krijgen bij het aanleggen van een geveltuin. Op het Blekerspleintje zijn grond en planten op te halen, er is koffie en een springkussen voor de kleintjes.