Naar aanleiding van klachten over het vaak asociale rijgedrag in met name de Van Everdingenstraat en de Costerstraat hebben we sinds kort een Werkgroep Veiligheid bestaande uit Wilma Sonnema uit de Costerstraat en Mylene Meijer uit de Van Everdingenstraat. Er is na overleg met Stadswerk en de Gemeente afgesproken dat na de bouw voor De Nieuwe Emma fase 2 de verkeersveiligheid van de Van Everdingenstraat door Stadswerk wordt geïnventariseerd. Werkzaamheden aan de Costerstraat zouden al eerder kunnen starten: gedacht wordt gedacht aan wegversmallingen en oversteekplaatsen, en de mogelijkheden voor een zebrapad worden bekeken. Ook is de slechte staat van de stoepen en boomspiegels ter sprake gekomen. Stadswerk gaat de mogelijkheden voor aanpassingen onderzoeken en neemt weer contact met de werkgroep op.