Beste buurtbewoners,
Maandag 10 februari heeft de openbare jaarvergadering plaatsgevonden met het bestuur en bijna alle straatvertegenwoordigers, helaas zonder overige belangstelling vanuit de bewoners van de wijk. Tijdens de jaarvergadering heeft de penningmeester financiële verantwoording afgelegd en is het financieel jaar 2019 afgesloten. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur van de wijkvereniging aangemeld, het bestuur van de wijkvereniging is dus ongewijzigd. Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen en financieel staat de wijkvereniging er gezond voor. Tijdens de jaarvergadering is afgesproken dat voor het komende jaar de contributie ongewijzigd op € 5,- blijft.


We kunnen terugkijken op weer een hoop mooie activiteiten het afgelopen jaar: een rommelmarkt, opzomeren, het wijkfeest en de kerstborrel, die dit jaar in de kapel van Westerhout plaatsvond. De reacties over de nieuwe locatie waren over het algemeen erg positief, dus volgend jaar weer en met de aangedragen verbeterpunten wordt rekening gehouden. De herinrichting van het Emmakwartier is afgerond en voor de Costerstraat en de Van Everdingenstraat staan wijzigingen die de verkeersveiligheid
moeten bevorderen in de planning. In de Costerstraat komt een zebrapad en een 30 km aanduiding. De verkeersveiligheid van de Van Everdingenstraat zal na de bouw van De Nieuwe Emma fase 2 door Stadswerk worden geïnventariseerd.


LIEF EN LEED
Mevrouw Beelen uit de Paul Krugerstraat heeft op 3 januari de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt, gefeliciteerd! In het Emmakwartier mogen we drie jongens verwelkomen: in de Toussaintstraat zijn Lennon en Cenn geboren en in de Emmastraat is Gail ter wereld gekomen. Ouders, van harte gefeliciteerd met jullie kroost.

Van de heer Schuijt uit de Kennemerstraatweg, de heer Kolk uit de Toussaintstraat en mevrouw Sinnige uit de Julianastraat hebben we helaas afscheid moeten nemen. Via deze weg wensen we de nabestaanden veel sterkte met hun verlies.


OPZOMEREN
We gaan op zaterdag 18 april weer opzomeren in het Emmakwartier. Op het Blekerspleintje zijn tuingrond en planten op te halen, ook kunt u advies en hulp krijgen bij het aanleggen van een geveltuin. De organisatie is wederom in de vertrouwde handen van Marien van de Kreeke.

SSS 100 JAAR
Afgelopen 14 maart heeft krachtsportvereniging Sport Staalt Spieren aan de Tesselschadestraat haar 100 jarige bestaan gevierd.
Via deze weg feliciteren wij het bestuur en de leden met het behalen van deze mijlpaal.


OMGEKEERD INZAMELEN
Sinds begin dit jaar is het zgn. omgekeerd inzamelen van huisvuil in het Emmakwartier van kracht. Dit houdt in dat het restafval niet meer in de grijze rolcontainers mag worden gedaan. De grijze rolcontainer is bestemd voor plastic, blik en drinkpakken en wordt eens in de drie weken opgehaald i.p.v. eens per twee weken, de groene rolcontainer is voor groente-, fruit en tuinafval (GFT) en etensresten, de blauwe rolcontainer is voor oud papier en karton. Het overgebleven restafval moet in de ondergrondse
container voor restafval, deze zijn te vinden op een aantal plekken in de wijk. Meer informatie is te vinden op https://www.stadswerk072.nl/wat-is-omgekeerd-inzamelen.

 
ACTIVITEITENKALENDER 2020
Opzomeren: za. 18 april
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: wo.13 mei
Rommelmarkt: zo. 17 mei (nieuwe informatie: gaat niet door)
Wijkfeest: za. 20 juni (nieuwe informatie: gaat niet door)
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: di. 8 september
Bestuur en straatvertegenwoordigersvergadering: ma. 9 november
Kerstborrel: zo. 13 december


LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING
U kunt zich aanmelden via de website www.emmakwartier.nl, of u kunt langsgaan bij uw straatvertegenwoordiger (deze staan
vermeld op de website) Het lidmaatschap kost slechts € 5,- per jaar (Elk jaar komt in april/mei uw straatvertegenwoordiger langs
om de jaarlijkse bijdrage contributie op te halen). Wilt u actief betrokken zijn bij de wijk, of zich als vrijwilliger inzetten bij de
evenementen in de wijk? Ook dan kunt u zich via de website van de wijk aanmelden.


STRAATVERTEGENWOORDIGERS
Daisy Scholten is afgetreden als straatvertegenwoordigster van de Emmastraat, zij wordt opgevolgd door Esther Haitink. Welkom! Esther en Daisy bedankt voor je inzet en betrokkenheid.

Voor de Elisabethtuinen zijn we op zoek naar een nieuwe
straatvertegenwoordiger. Wil je de nieuwe straatvertegenwoordiger voor de Elisabethtuinen wilt worden? Je kan je hiervoor aanmelden op de website van de wijkvereniging: www.emmakwartier.nl.

Straatvertegenwoordiger Blekerslaan: Yvonne van de Berg
Straatvertegenwoordiger Costerstraat: Wilma Sonnema / Wim Siemerink Costerstraat 11 / 9
Straatvertegenwoordiger Elisabethtuinen: Vacant
Straatvertegenwoordiger Emmastraat v.a. nr. 89: Esther Haitink, Emmastraat 83
Straatvertegenwoordiger Emmastraat t/m nr. 87: Alfons Zeinstra, Emmastraat 63
Straatvertegenwoordiger Hofdijkstraat: Jeroen Teitsma, Hofdijkstraat 3
Straatvertegenwoordiger Julianastraat: Marlon Smit / Sanne Kruijer Julianastraat 24 / 27
Straatvertegenwoordiger Kennemerstraatweg: Lien van den Berg, Kennemerstraatweg 47
Straatvertegenwoordiger Nieuwlandersingel: Ron Koppies, Nieuwlandersingel 49
Straatvertegenwoordiger Paul Krugerstraat: Corrine Groot, Paul Krugerstraat 11
Straatvertegenwoordiger Prins Hendrikstraat Lara Meijer, Prins Hendrikstraat 22
Straatvertegenwoordiger Roemer Visscherstraat: Nanette Kiel, Roemer Visscherstraat 6
Straatvertegenwoordiger Steijnstraat: Martin Streefland, Steijnstraat 49
Straatvertegenwoordiger Tesselschadestraat: Benita Prins / Marianne Schoenmaker Tesselschadestraat 14 / 91
Straatvertegenwoordiger Toussaintstraat: Marien van de Kreeke, Toussaintstraat 14
Straatvertegenwoordiger Van Everdingenstraat: Mylène Meijer, Van Everdingenstraat 9
Straatvertegenwoordiger De Nieuwe Emma: Maike Rietema, Emmastraat 10-D