Ja, beste Emmakwartierbewoners de papieren ‘Emmakoerier’ houdt op te bestaan en dit is na ruim 30 jaar echt de laatste editie. Reden is dat het steeds moeilijker werd om het Emmakoeriertje gevuld te krijgen met kopij uit en over de wijk. Steeds werd een beroep gedaan op dezelfde mensen en dat zijn ook de mensen die al meer doen voor de wijk. We begrijpen dat dit besluit door sommige leden zal worden betreurd maar zien helaas geen mogelijkheden om de continuïteit van het koeriertje structureel te waarborgen. Dit betekent overigens niet dat u verstoken blijft van nieuws uit de wijk want er zijn diverse nieuwe initiatieven om informatie te delen en u te blijven informeren. Allereerst gaan we de website van de wijkvereniging daarvoor meer gebruiken maar ook zullen we digitale nieuwsbrieven gaan uitbrengen. Hiervoor zullen de straatvertegenwoordigers bij het ophalen van de contributie dit voorjaar om uw e-mailadres vragen. Indien u akkoord gaat en uw e-mailadres afgeeft dan komt u in de wijkgroepsmail en ontvangt u de nieuwsbrieven met actuele wetenswaardigheden over de wijk. Voor de ouderen in de wijk die geen digitale nieuwsbrief kunnen of willen ontvangen zullen we de nieuwsbrief in geprinte versie bezorgen, ook dat zal geïnventariseerd worden.

Historisch gezien heeft de Emmakoerier haar functie meer dan bewezen. In de vele uitgaven vanaf het ontstaan van de wijkvereniging was de Emmakoerier de verbindende en informerende schakel. Vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Het begon in 1984 met parkeerproblemen in de wijk en paradoxaal is dat dit onderwerp nu nog steeds actueel is. De eerste versies van de Emmakoerier waren ambachtelijk, met de typemachine opgestelde en gekopieerde edities. Daarna kwam al snel het computertijdperk maar ook toen bleef de Emmakoerier een eenvoudige uitgave, geel kaftje met zwarte opdruk van het wijkverenigingslogo. Zo’n tien jaar geleden werd die ingewisseld voor een keurig opgemaakte, gedrukte versie met adverteerders en de nu nog steeds gebruikte, creatieve en karakteristieke voorpagina. Piet Jan de Winter was daar de bedenker en initiatiefnemer van. Vanaf toen werd de koerier opgemaakt en professioneel gedrukt bij drukkerij Springer op het terrein van Scorlewald, een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Schoorl. Na Piet Jan is het redactiestokje veelvuldig doorgegeven aan andere creatievelingen uit de wijk. De laatste jaren is naast de koerier ook een interactieve website gelanceerd en een Facebookpagina geïntroduceerd. Daarmee werd feitelijk ingespeeld op de digitale communicatiemogelijkheden van deze tijd en de basis gelegd voor een nieuw tijdperk dat nu definitief is aangebroken. Mee in de vaart der volkeren dus maar niet zonder rekening te houden met diegenen die daarin andere keuzes hebben gemaakt. Daarin blijven we voorlopig voorzien!

Rest ons de vele wijkbewoners die zich door de jaren heen hebben ingespannen voor het tot stand komen en bezorgen van de vele edities van de Emmakoerier hartelijk te bedanken voor de enorme inzet en vooral het geduld. Op het gevaar af iemand te vergeten noemen we geen namen. De huidige redactiecommissie blijft op de achtergrond bestaan en helpt bij het tot stand komen van de nieuwsbrieven en het up to date houden van de website. Dank ook aan de adverteerders die de Emmakoerier soms jarenlang hebben gesponsord. Zij zullen worden benaderd of zij mee willen blijven doen in een banner op de website, uiteraard voor een aantrekkelijk tarief. Tot slot toch nog twee bedankjes: Een naar onze wijkpostbode de heer Eef Bilars die de laatste jaren de bezorging voor rekening heeft genomen. De ander aan drukkerij Springer voor de jarenlange professionele ondersteuning bij de opmaak en het drukken.

Het bestuur van de wijkvereniging.