Op de bewonersavonden die we hebben gehouden in het Emmakwartier is door verschillende bewoners aan Stadswerk gevraagd of er ook glasvezel wordt aangelegd. Stadswerk heeft daarop op verzoek van wethouder Nagengast het verzoek neergelegd bij de glasvezel aanbieder (KPN). Het antwoord van de aanbieder kopieren we hieronder. In het kort, ze blijven bij hun standpunt. Dit betekent dat er geen glasvezel in het Emmakwartier komt:

KPN legt momenteel alleen glasvezel aan in gebieden waar nieuwe woningen worden gebouwd. In gebieden waar reeds een (koper)netwerk aanwezig is, is gekozen om met VDSL technologie de snelheid op een zodanig niveau te brengen, dat alle beschikbare diensten kunnen worden afgenomen (minimaal 40Mbps). In het Emmakwartier zijn reeds 3 kasten voorzien van VDSL technologie waardoor een groot deel van de woningen (met name het Zuidoosten) de beschikking heeft over meer dan 100Mbps. In het Noordwestelijke gedeelte zijn de kasten nog niet nog niet uitgerold, maar daar hebben de meeste adressen  meer dan 40Mbps vanwege de nabijheid van de telefooncentrale in het Noorden. Er is nog geen planning om de resterende kasten in het Emmakwartier van VDSL technologie te voorzien.