De wijkvereniging heeft een nieuwe voorzitter en penningmeester. Ruud Boots en René Schram hebben hun taken overgedragen aan Machteld Schoone (penningmeester) en Friso Schoone (voorzitter), die tijdens de algemene jaarvergadering van 20 februari 2018 werden verkozen. Machteld en Friso treden op interim basis aan. Over een jaar hoopt de wijkvereniging nieuwe permanente bestuursleden gevonden te hebben. André Raven blijft aan als secretaris. Ook hij werd tijdens de jaarvergadering opnieuw verkozen.

De wijkvereniging bedankt Ruud en René hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren!

André, Machteld en Friso, hartelijk dank voor jullie bereidheid (weer) in het bestuur plaats te nemen!