In 8 straten van het Emmakwartier, namelijk Emmastraat nr. 33 t/m 111, Hofdijkstraat, Julianastraat, Blekerslaan, Toussaintstraat, Paul Krugerstraat, Prins Hendrikstraat en Tesselschadestraat, wordt de bestaande riolering wordt vervangen door een nieuw rioolstelsel. Met deze werkzaamheden worden tevens de straten opnieuw ingericht. Dit heeft u wellicht al gehoord van uw straatvertegenwoordiger tijdens de voedselbankactie of gelezen op www.emmakwartier.nl. Ook kunt u het bericht lezen in de Emmakoerier die eerdaags in de brievenbus valt. Aangezien de laatste koerier nog niet is bezorgd en niet alle straatvertegenwoordigers de bewoners hebben kunnen spreken, doet de wijkvereniging hierbij dit bericht uit.

Heeft u vragen en ideeën over de herinrichting van de straten? Wensen t.a.v. bomen, parkeren, geveltuinen, meubilair, spelen etc. dan kunt u deze ( indien u dit nog niet gedaan had ) richten aan de straatvertegenwoordiger van uw straat of de wijkvereniging Emmakwartier. Ook wanneer u bv. vochtproblemen in de woning kenbaar wilt maken. Ook dit proberen we in kaart te brengen, aangezien de rioleringswerkzaamheden van invloed zijn op de waterhuishouding in de wijk.

Wilt u reageren? Liefst voor morgenmiddag 16 mei bij de straatvertegenwoordiger of per email aan de wijkvereniging. Op deze datum vergaderen het bestuur en de straatvertegenwoordigers van de wijkvereniging.

Alle bewoners worden uitgebreid geïnformeerd door Stadswerk 072 en uitgenodigd om voorlopige plannen in te zien op een informatieavond, welke voor de zomer (eind juni) zal plaatsvinden (eerder berichten wij half mei, maar dit schuift op). De wijkvereniging is op dit moment in gesprek met Stadswerk072 en wil uw wensen en ideeën zoveel mogelijk meenemen in het voortraject en om te werken aan leefbare straten.