19 mei rommelmarkt Emmakwartier

Op 19 mei van 9:00-14:00 is er weer rommelmarkt in het Emma kwartier. Verkoop je overbodige spullen of kom gezellig snuffelen. Er zit altijd wat leuks tussen. Om de wijk toegankelijk te houden voor de hulpdiensten is de rommelmarkt dit jaar alleen in de straten Costerstraat, Paul Krugerstraat, Emmastraat (gedeeltelijk) en Hofdijkstraat (gedeeltelijk). Bewoners uit andere straten van het Emmakwartier mogen natuurlijk een verkoopplekje in een van deze straten zoeken.

We wensen iedereen veel (ver)koopplezier!

Voedselbankactie

Net als voorgaande jaren worden er in april plastic tassen rondgebracht om houdbare etenswaren voor de Voedselbank in te doen. Helaas is de voedselbank grotendeels afhankelijk van giften. De Wijkvereniging vindt het belang hiervan groot vandaar dat wij met deze inzameling mee doen. De tassen worden op een aangegeven moment weer bij u opgehaald. We hopen op een grote deelname.

Opzoomeractie

Nu in de meeste straten de herinrichtingswerkzaamheden zijn afgerond gaan we op zaterdag 13 april weer opzoomeren in het Emmakwartier. In de vernieuwde straten zijn de bomen aangeplant en de boomspiegels met vaste planten ingericht. Op zaterdag 13 april is de organisatie in vertrouwde handen van Marien van de Kreeke. Dit jaar gaan we in samenwerking met Stadswerk072 de geveltuinen aanplanten. Heeft u zich opgegeven voor een geveltuintje dan kunt u planten op komen halen.
Had u zich nog niet opgegeven dan kunt u advies en hulp krijgen bij het aanleggen van een geveltuin. Op het Blekerspleintje zijn grond en planten op te halen, er is koffie en een springkussen voor de kleintjes.

Straatvertegenwoordigers

Voor de Blekerslaan zijn we op zoek naar een nieuwe straatvertegenwoordiger. Martijn Hylkema heeft zijn taken vanwege
verhuizing uit de wijk neergelegd. Martijn bedankt voor je inzet en betrokkenheid. Als je de nieuwe straatvertegenwoordiger voor de Blekerslaan wil worden, stuur dan een berichtje aan redactie@emmakwartier.nl.


Voor de Tesselschadestraat verwelkomen we Marianne Schoenmaker als straatvertegenwoordiger naast Benita Prins. Wilt u actief betrokken zijn bij de wijk, of zich als vrijwilliger inzetten bij de evenementen in de wijk? Ook dan kunt u zich via redactie@emmakwartier.nl aanmelden

WERKGROEP VEILIGHEID


Naar aanleiding van klachten over het vaak asociale rijgedrag in met name de Van Everdingenstraat en de Costerstraat hebben we sinds kort een Werkgroep Veiligheid bestaande uit Wilma Sonnema uit de Costerstraat en Mylene Meijer uit de Van Everdingenstraat. Er is na overleg met Stadswerk en de Gemeente afgesproken dat na de bouw voor De Nieuwe Emma fase 2 de verkeersveiligheid van de Van Everdingenstraat door Stadswerk wordt geïnventariseerd. Werkzaamheden aan de Costerstraat zouden al eerder kunnen starten: gedacht wordt gedacht aan wegversmallingen en oversteekplaatsen, en de mogelijkheden voor een zebrapad worden bekeken. Ook is de slechte staat van de stoepen en boomspiegels ter sprake gekomen. Stadswerk gaat de mogelijkheden voor aanpassingen onderzoeken en neemt weer contact met de werkgroep op.

Handige app: buiten beter


Voorheen konden we klachten over de staat van het groen en grijs (stoepen en straten) relatief eenvoudig kwijt bij de gemeente. Sinds kort is er een app voor de smartphone die het indienen van klachten over de staat van het groen en grijs heel makkelijk en doeltreffend maakt, de BuitenBeter app. Een aanrader.